Welcome To The Lab

This is the official blog site of Rock Lab Philippines.  What you will find here are collections of critical essays, music critiques, opinions, discussions and the like from professional musicians, writers, specialists and music enthusiasts.

Ilang Paglilinaw:

Ito ang opisyal na blog ng RockLab Philippines.  Sa site na ito matatagpuan ang mga diskurso at mga sulatin na gawa ng mga propesyonal na musikero, manunulat at mga tagapakinig na may kinalaman sa mundo/industriya ng musika.  Sa madali’t sabi, ang site na ito ay magsisilbing bukal ng impormasyon para sa lahat.

Bago ang lahat, linawin muna natin ang ilang bagay:

1. Hindi ito forum.  Ito ay isang collaborative blog mula sa hanay ng mga musikerong may nais sabihin tungkol sa linya ng kani-kanilang espesyalisasyon.  Ang mga mababasa at makikita dito ay mga opinyon at mga sanaysay na naglalayong magbigay ng karagdagang kaalaman para sa mga tagapakinig at musikero na may kagustuhang magpalalim ng pananaw sa musika at mga prinsipyo sa likod nito.

2.  Ano man ang mabanggit ng mga awtor sa kanilang mga lathalain ay mga pawang opinyon lang ng mga kontributor.  Kung may mapanirang artikulo man ang mabasa, tanawin ito bilang kritikal na pamumuna o obserbasyon.  Isa sa tinatanaw ng blog na ito ay ang kritikal na panunuri at pagkilala sa musika at realidad nito.

3. Ang mundong ginagalawan ng blog na ito ay may kinalaman sa konteksto ng kultura at sining.  Huwag magtaka kung bakit ang mapadayo dito ay makakabasa ng mga artikulong may sinasabi tungkol sa aspetong kultural at sosyolohikal.

4. Walang kinalaman ang blog na ito sa politika o ano mang usapin tungkol dito.  Ang tanging kagustuhan ng mga kontributor ay magpalaganap ng kaalaman tungkol sa musika para sa mamayang Pilipino.

** Para magsimula, i-click ang titulo ng akda sa widget sa bandang kaliwa ng page.  O tingnan ang buwanang koleksyon sa archives.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s